Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Neurofeedback ADD

Wat zien we in het brein?

In rust meet je bij mensen met concentratieproblemen vaak onderactivatie frontaal in het brein. Ook als deze mensen een (reken)taak moeten uitvoeren, versnellen de hersengolven niet naar activatie, maar wordt de onderactivatie vaak nog hoger in het EEG-signaal.

Attentie: de informatie op deze site heeft een algemeen karakter en is daarom niet altijd toepasbaar op individuele specifieke situaties.

Meer weten over neurofeedback en de breintoestanden.

ADD: ADHD type 1, overwegend onoplettend

3 typen ADHD zichtbaar tijdens breinmeting

Diagnostiek ADHD

De diagnostiek van ADHD wordt in Nederland bepaald aan de hand van vragenlijsten volgens DSM-5.

Vragenlijst ADHD volgens DSM-5

Zes (of meer) van de volgende symptomen zijn gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in een mate die onaangepast is en een negatieve invloed heeft op sociale, schoolse of beroepsmatige activiteiten en niet passen bij het ontwikkelingsniveau. Volwassenen moeten aan ten minste vijf symptomen voldoen.

Symptomen overwegend onoplettend DSM-5

  1. Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten.
  2. Heeft vaak moeite om aandacht bij taken of spel te houden.
  3. Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct wordt aangesproken.
  4. Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er dikwijls niet in om taken af te maken.
  5. Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten.
  6. Vermijdt vaak om, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een geestelijke aandacht vereisen.
  7. Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of activiteiten.
  8. Wordt gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels.
  9. Is vaak vergeetachtig tijdens dagelijkse bezigheden.

Concentratieproblemen aanpakken met neurofeedback.

Medicatie

Stimulerende medicatie zoals methylfenidaat verhoogt de alertheid en de remming van impulsief gedrag. (Met onderactivatie kun je ook een remmingsprobleem ervaren.) 

Bewegen

Bewegen verhoogt de concentratie. Heb je een lage arousal (onderactivatie), dan heb je krachtoefeningen nodig om de arousal te verhogen waardoor de concentratie verbetert. Zie pagina Bewegingsprogramma.

Neurofeedback bij ADD

Standaard protocol is het inhiberen (verlagen) van de onderactivatie en/of het verhogen van de activatie. Dit hangt ook af of er getraind wordt in combinatie met medicatie. Bij activerende medicatie mag de activatie niet worden verhoogd, alleen de onderactivatie verlaagd.

Theta-beta-ratio

Standaard protocol is het verlagen (inhiberen) van de onderactivatie en/of stimuleren van de activatie. We maken we gebruik van de theta/beta-ratio als meetinstrument in het dashboard van de Brainmarker. De theta/beta-ratio in de VS FDA-approved is als diagnostisch criterium voor ADHD. Bij ADHD (type 1 en 3) is de theta/beta ratio vaak verhoogd tijdens de cognitieve taak. De informatie wordt dan langzamer verwerkt. De grootste verhoging van deze ratio is te zien op frontale en centrale locaties. De ratio wordt kleiner na neurofeedback therapie. Dit zie je terug in de rapportages.

Diagnostisch criterium voor ADHD

Bekijk de wetenschappelijk onderbouwde neurofeedback-protocollen.