Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Autisme ASS

Neufofeedback en ASS / autisme
Datum: 05-02-2020 Categorie: Autisme ASS

 

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (Pervasive Developmental Disorder, PDD) is de verzamelnaam voor een aantal pathologieën (autistische stoornis, syndroom van Rett, PDD-NOS, syndroom van Asperger, desintegratiestoornis) met overeenkomstige verschijnselen zoals veranderde sociale interactie, moeilijkheden met (non)verbale communicatie en abnormale herhaalde gedrags- en bewegingspatronen.

Spiegelen van gedrag

We zien in het brein dat mensen met de diagnose ASS (autisme) niet altijd het gedrag van andere mensen goed kunnen interpeteren. Diverse onderzoeken tonen aan dat zenuwcellen anders met elkaar verbonden zijn. Bij het uitvoeren van bewegingen worden de motorische gebieden in de hersenen geactiveerd, wat ook goed te zien is in een QEEG-meting. Uit onderzoek blijkt dat dezelfde gebieden ook worden geactiveerd als een gezond persoon iemand anders ziet bewegen. Dit heeft te maken met herkenning: de hersenen herkennen de bewegingen van iemand anders en bewegen als het ware mee in gedachte. De golven in het EEG die veranderen bij het uitvoeren of observeren van bewegingen worden mu-golven genoemd. In de volksmond spiegelneuronen. Ze zien er uit als kattenoortjes op de alfagolven. Bij beweging of bij het zien van beweging, verdwijnen de ‘kattenoortjes’ en krijgt de alfagolf zijn sinusvorm terug. Bij mensen met ASS verdwijnen de ‘kattenoortjes’ bij eigen beweging, maar bij het zien van beweging verminderen de mu-golven niet in de motorische gebieden in de hersenen.

Verminderde mu-daling bij observatie van motoriek is de belangrijkste QEEG-marker van autisme.

Mu-golven (kattenoortjes) op de alfa-golf.

 

Alfagolven zonder mu-golven.

 

Zelf bewegen of kijken naar beweging, maakt verschil bij ASS.

Gezond

Zelf bewegen: mu-golven verminderen.
Zien van beweging: mu-golven verminderen.

Autisme

Zelf bewegen: mu-golven verminderen.
Zien van beweging: mu-golven verminderen niet

 

Neurofeedback bij ASS autisme

Het trainen van de mu-golven is niet mogelijk. Wel kunnen we andere klachten bij ASS trainen zoals onoplettendheid (concentratieproblemen) en/of gebrek aan inhibitie (externe prikkelverwerking).

In rust meet je bij mensen met ASS (autisme) vaak onderactivatie frontaal in het brein. De cliënt krijgt positieve feedback als de onderactivatie vermindert. Het behandeldoel is het inhiberen (verlagen) van de theta-golven. Een gemiddeld traject om ASS-klachten te reduceren duurt 40 sessies.

Attentie: de informatie op deze site heeft een algemeen karakter en is daarom niet altijd toepasbaar voor individuele specifieke situaties. De QEEG -meting in combinatie met de primaire klacht bepalen uiteindelijk het behandeldoel.

Neurofeedback bij ASS.

Verdieping ASS en neurofeedback

Het visueel EEG van kinderen met PDD vertoont vaker epileptiforme activiteit dan het EEG van gezonde controlekinderen. Deze EEG-veranderingen zijn dan meestal spike-wave complexen (1-3 Hz) met maximale amplitudes boven temporale locaties en spikes op temporale en centrale locaties. Schattingen van het voorkomen van epilepsie in kinderen met autisme variëren van 11 tot 39 % (Ballaban-Gil and Tuchman 2000). Er zijn aanwijzigingen dat het voorkomen van epileptiforme activiteit samengaat met korte voorbijgaande cognitieve veranderingen, die mogelijk invloed hebben op problematiek op het gebied van taal, gedrag en cognitie (Ballaban-Gil and Tuchman 2000).

Figuur: Spike-wave activiteit tijdens een absence. De verticale schaalindeling van +/- 900 µV is nodig om de hoge amplitude van de ontregelde activiteit te visualiseren.

 

Alle lesstof en protocollen in de Brainmarker zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies en reviews. Bekijk de literatuurlijst.