Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Deel 1 opleiding neurofeedback

Deel 1. opleiding Therapeut Neurofeedback
Brainmarker©

Voor therapeuten, psychologen, coaches, ouders, leerkrachten, jeugdhulpverleners, reïntegratie-coaches, logopedistes, kindertherapeuten, ergotherapeuten, enz.

Na het volgen van de vierdaagse opleiding Therapeut Neurofeedback kun je zelf een breinmeting (QEEG) maken met de bijgeleverde apparatuur en software. De QEEG-meting en de gevalideerde vragenlijsten in de Brainmarker onderbouwen de hulpvraag. Daaruit volgt een trainingsprotocol voor neurofeedback. Jouw cliënten trainen drie keer per week in een vertrouwde omgeving met zelfgekozen Youtube filmpjes. Thuis op de bank, het klaslokaal of op het werk. Zo blijven ze gemotiveerd. Jij als therapeut kijkt mee, monitort en begeleidt op afstand.

Wat is neurofeedback?

Klik hier voor meer informatie over neurofeedback.

Brein in kleur

We maken tijdens de opleiding gebruik van een uniek patent waarbij de breintoestanden in kleur worden uitgedrukt (zie voorbeelden foto’s). Dit zie je terug in de lesstof, rapportages, neurofeedbackapparatuur en de brein-encyclopedie. Zo kun je de uitkomst van de QEEG-meting simpel uitleggen aan cliënten. Alle lesstof is wetenschappelijk onderbouwd. Het lesmateriaal wordt uitgelegd in beelden en begrijpelijk taalgebruik. De opleiding wordt gegeven door Agnes Oosterveen en Björn Crüts.

Verschillende ziektebeelden zijn zichtbaar tijdens breinmeting. Van links naar rechts: stress, angststoornis en depressie.

Drie typen ADHD zichtbaar in het brein. Van links naar rechts: type 1. overwegend onoplettend, 2. hyper/impulsief en 3. combinatie. 

 

Programma

 • Achtergrondinformatie: uitleg werking neuronen, hersengolven in EEG-signaal, meetlocaties elektrodes en het herkennen van artefacten (ruis) in een EEG-signaal. In de software van Brainmarker zijn deze processen geautomatiseerd.
 • Uitleg dashboard voor therapeuten: overzicht klantgegevens.
 • Veel praktijk. Je gaat zelf meerdere breinmetingen maken met je eigen apparatuur: voor-, tussen- en nameting.
 • De intake: het kiezen van vragenlijsten in het dashboard aan de hand van de klachten.
 • Onderzoeksverslag (pdf) uitdraaien voor de cliënt vanuit het dashboard.
 • Trainingsprotocol instellen voor de cliënt aan de hand van de voormeting.
 • Uitleg app en thuisapparatuur.
 • Zelf neurofeedback ervaren.
 • Casuïstiek: QEEG-metingen en pathologieën (ziektebeelden) vergelijken in de brein-encyclopedie.
 • Werkwijze en protocol licentie Brainmarker.
 • Verkorte reader voor cliënten: uitleg breinwerking en neurofeedback.

Apparatuur neurofeedback

Brainmarker levert het dashboard voor therapeuten voor het maken van een breinmeting inclusief de onderbouwing door gevalideerde klachtenlijsten. Jij als therapeut stelt vervolgens het trainingsprotocol in voor de app en overhandigt de thuisapparatuur. Met de persoonlijke app traint de cliënt minimaal 3 keer per week neurofeedback. Jij monitort de data, onderhoudt persoonlijk contact en stuurt een tussenmeting. Aan het eind van het traject maak je een nameting en evalueer je samen de vooruitgang. Gebruikersgemak staat voorop.

Voor- en nameting bij de therapeut. Thuis 3 x per week neurofeedback trainen met persoonlijke begeleiding.

Neurofeedback thuis-apparatuur: EEG-band en de Brainmarker-app. Het persoonlijke trainingsprotocol is ingesteld door de therapeut aan de hand van de voormeting.

Trainingsfrequentie neurofeedback

Het trainingseffect van de neurofeedback neemt iets af tussen de sessies. De volgende training moet starten voordat het effect terug bij af is (zie onderstaande afbeelding). Drie tot vier keer per week trainen is nu mogelijk dankzij de ontwikkeling van thuisapparatuur. Door de intensiteit van de neurofeedbacktraining zie je snel effect. De therapeut ziet op het dashboard of het schema wordt opgevolgd en neemt indien nodig, contact op.

Een hoge trainingsfrequentie zorgt net als bij topsporters, voor snel en langdurig resultaat.