Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Neurofeedback apparatuur

Met een lidmaatschapsovereenkomst op de software van Brainmarker en een EEG-band, kun je (pre-) frontaal een breinmeting maken en neurofeedback trainen. Dankzij moderne technieken en snel internet, heb je geen duur apparaat nodig om het EEG-signaal uit te lezen, alleen een eigen Android tablet of Ipad. Als je meerdere cliënten wilt begeleiden kun je extra EEG-banden kopen voor de thuistraining. Jouw cliënten trainen thuis neurofeedback met een EEG-band, op hun eigen mobiel met zelfgekozen Youtube-filmpjes. Daarbij monitort de trainer op afstand. Dit zorgt voor een hoge compliance. Het team van Brainmarker heeft jarenlange ervaring en technische kennis op het gebied van neurofeedback, samengevoegd in de huidige apparatuur. Daarbij staat gebruikersgemak voorop.

Download: Gebruikershandleiding Brainmarker NL

Wat kun je meten en trainen met de apparatuur van Brainmarker?

Voor de thuisbehandeling met neurofeedback is gekozen voor de voorkant van het hoofd (pre-)frontaal omdat hier belangrijke processen plaatsvinden die te maken hebben met alertheid, aandacht en informatieverwerking in het algemeen. Een groot voordeel hiervan is dat we geen last hebben van haren tussen de elektrodes, waardoor de kwaliteit van de signalen beter is dan wanneer we tussen de haren meten. (Een meting van de gehele schedel wordt meestal uitgevoerd in een ziekenhuis of gespecialiseerde neurologische praktijk bij complexere ziektebeelden, zoals epilepsie, beroerte of herseninfarct, om afwijkende activiteit op diverse locaties op het hoofd met elkaar te vergelijken.)

Pathologieën en/of klachten die behandeld kunnen worden met Brainmarker:

 • Concentratieproblemen
 • Chronische moeheid
 • Stress
 • Depressie
 • Angststoornis
 • 3 types ADHD
 • Hypergedrag
 • Gebrek aan remming
 • Onoplettendheid
 • Inhibitieproblemen (externe prikkelverwerking/HSP)
 • ASS (externe prikkelverwerking en concentratie)

Kwaliteit van EEG-signaal

Diverse filters in de hardware en software zorgen voor een EEG-signaal zonder omgevingsruis. Artefacten zoals oogknipperingen worden handmatig uit het EEG-signaal verwijderd. Je hoeft geen EEG-signaal te kunnen lezen, de software berekent de breintoestanden, deze worden uitgedrukt in kleur. 

EEG-signaal

Kwaliteitsprotocollen neurofeedback

Bij Brainmarker werken we volgens vaste protocollen. Je kunt in het dashboard alleen kiezen uit wetenschappelijk onderbouwde neurofeedbackprotocollen. Alle standaardisaties dragen bij aan het kwaliteitsmanagement binnen een neurofeedbackpraktijk. Ook de software werkt volgens een vast stramien. Je kunt niet afwijken van bepaalde protocollen. Zo is de meting altijd exact even lang en in dezelfde volgorde en wordt de data altijd op dezelfde manier berekend. Hierdoor kun je trajecten in kaart brengen, vergelijken, evalueren en bijsturen indien nodig.

 • Apparatuur toont via de software het klinisch EEG, net als in het ziekenhuis.
 • De software filtert ruis. Bij onvoldoende goede data, moet de EEG-meting over.
 • Artefacten kunnen handmatig achteraf uit het EEG worden geknipt (oogknipperingen enz.).
 • De breintoestanden worden in kleur uitgedrukt.
 • Breinmeting en begeleiding neurofeedback vindt altijd plaats onder supervisie van een persoonlijke trainer.
 • Gevalideerde vragenlijsten in het dashboard onderbouwen de hulpvraag.
 • Het neurofeedbackprotocol is wetenschappelijk onderbouwd en wordt ingesteld naar aanleiding van de voormeting.
 • Het aantal trainingen wordt bepaald door de primaire klacht. Bij een eigenschap (bijvoorbeeld ADHD) minimaal 40 trainingen voor langdurig resultaat. Bij een toestand (bijvoorbeeld stress) kunnen 20 trainingen al het gewenste resultaat opleveren.
 • Neurofeedback en het gekozen trainingsprotocol worden aan de cliënt uitgelegd in begrijpelijk taalgebruik met behulp van plaatjes. Ook bij kinderen.
 • De cliënt traint minimaal drie keer per week thuis voor optimaal effect. De trainer monitort op afstand. Na iedere training geeft de cliënt feedback via de app.
 • De behandelindex in het dashboard van de trainer toont het effect van iedere neurofeedbacktraining (trainingsresultaat). Indien nodig wordt het trainingsprotocol bijgesteld, want neurofeedback is maatwerk.
 • De trainer en de cliënt evalueren samen het traject met behulp van de nameting en gevalideerde vragenlijsten.
 • Trainers krijgen nascholing via webinars en intervisie. Zo blijven ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van neurofeedback en nieuwste trainingsprotocollen.

De client ontvangt twee rapportages:

 1. Voormeting en analyse
 2. Behandelindex neurofeedbacktrainingen en uitkomsten vragenlijsten

Dankzij een lidmaatschap op het dashboard, ben je altijd verzekerd van de laatste updates en nieuwste trainingsprotocollen. Via webinars brengen je we op de hoogte van de vernieuwingen. Benieuwd hoe de apparatuur werkt? Bekijk de film: Wat is neurofeedback.

 

Dashboard QEEG (is een berekend EEG).

Dashboard breinactiviteit data. Rechts theta/beta-ratio.

Meting ogen open: rond 27-27,75 seconde zie je een oogknippering in het EEG-signaal.

Ruis zoals oogknipperingen, verwijderen we handmatig uit het signaal in het dashboard.

De computer berekent de waardes opnieuw nadat de ruis is verwijderd.

Vragenlijst klachten invullen voor en na de neurofeedback.

Trainingsdoel instellen voor de neurofeedbacktraining.

Behandelresultaat en feedback van de klant na iedere neurofeedbacktraining.