Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Blog

Concentratieproblemen
Datum: 05-17-2022 Categorie:

#breinfeitjes Pauw verstoort eindexamen in Schiedam.

Waarom kan de één zich wel concentreren en omgevingsgeluiden negeren en de ander niet? Dit heeft met de breinwerking te maken.

Het brein kent vele toestanden: slapen, dagdromen, ontspannen, informatie verwerken, stress, enz. Al deze activiteiten vragen om een andere breinactivatie. De snelheid waarmee de neuronen (zenuwcellen) in onze hersenen vuren per seconde, bepaalt de activatie. Dit drukken we uit in Hz (Herz betekent: aantal keer per seconde) en zien we als golven terug in een EEG-signaal. Tijdens een diepe slaap vuren neuronen maar 1-4 keer per seconde. Tijdens het maken van een examen tot wel 20 keer per seconden. Je kunt dan snel, grote hoeveelheden specifieke informatie verwerken dankzij de selectieve aandacht. Je richt als het ware een zaklamp op het examen. Daardoor kun je de omgevingsprikkels negeren (inhiberen). Dit noemen we in de volksmond: je concentreren.

Maar wat als jouw brein niet opschakelt naar een hogere versnelling tijdens een examen? Dit kan worden veroorzaakt door chronische moeheid, maar kan ook erfelijk bepaald zijn. Denk aan ADD, ASS, HSP, enz. Tijdens een EEG-meting van 5 minuten kunnen we zien of het brein daadwerkelijk opschakelt. We meten met de ogen dicht, ogen open en tijdens een cognitieve taak. We verwachten snellere hersenactiviteit tijdens een rekentaak, dan met de ogen dicht. Is dit niet het geval, dan kun je concentratieproblemen of overprikkeling in drukke ruimtes ervaren. Je kunt het brein trainen om beter te leren focussen.

Het brein is plastisch en leert iedere dag. Denk aan leren fietsen. Als kind leren we met vallen en opstaan. Plotseling blijven we beter en langer zitten op de fiets en deze toestand van hersenen en spieren wordt positief bekrachtigd en als het ware ‘verankerd’ in het brein. Dit noemen we operante conditionering.

Neurofeedbacktraining werkt hetzelfde als leren fietsen. Bij het trainen van de concentratie krijgt een persoon positieve feedback als het brein opschakelt. Deze feedback heeft de vorm van een animatie of een film die beter zichtbaar is op de momenten waarop de hersenen beter functioneren. Met langdurig resultaat. Fietsen verleer je ook niet meer.

 

Concentratie kun je trainen met neurofeedback

Zelf meten met EEG-apparatuur

Dankzij de moderne software van Brainmarker in combinatie met een tablet, is het niet meer nodig om dure neurofeedbackapparatuur van duizenden euro’s aan te schaffen. De EEG-band om te meten en trainen krijg je bij de opleiding. Jij neemt zelf een tablet en laptop mee. Het lidmaatschap op de software kost 30 euro per maand. Alle lesstof is wetenschappelijk onderbouwd en wordt uitgelegd in beelden en begrijpelijk taalgebruik. Het opleidingscentrum is CRKBO-geregistreerd en heeft het NRTO-keurmerk.

Opleiding  EEG-meting en neurofeedback trainen

 • Een EEG-meting om de breintoestand te bepalen duurt 5 minuten.
 • De software van de Brainmarker berekent de breintoestand van de cliënt voor de analyse.
 • Concentratie trainen duurt tussen de 40 en 60 trainingssessies.
 • Cliënt traint drie keer per weer thuis met thuisapparatuur en zelfgekozen Youtube-video’s.
 • De neurofeedbacktrainer ziet het behandelresultaat na iedere training en monitort.
 • Neurofeedback is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethodiek.
 • Neurofeedback is zonder risico’s (MDR 2a). In de Brainmarker-software kun je alleen kiezen voor evidence-based trainingsprotocollen.

Kosten 885 euro opleiding, inclusief EEG-apparatuur om te meten en trainen.
Maandag 30 en dinsdag 31 mei 2022 in Zoetermeer
Meer informatie over de inhoud van de opleiding.


#breinfeitjes
Datum: 02-11-2022 Categorie:

Welkom op de pagina met #breinfeitjes.


Functioneren ons brein, lichaam en de omgeving als één systeem?
Datum: 02-11-2022 Categorie:

#breinfeitjes

Wist je dat ons brein, lichaam en de omgeving functioneren als één systeem en dat ze elkaar doorlopend beïnvloeden? Als één van de systemen niet goed synchroniseert met één van de anderen, kunnen klachten en/of gedragsproblemen ontstaan.

Als jouw brein niet in de omgeving past, krijg je klachten.

Gedurende de module Neurofeedback & coaching leer je gedrag te zien als parameter die de mate van synchronisatie tussen het brein, lichaam en omgeving beschrijft. Ook leer je een gedragsanalyse maken met de Brainmarker Balance Scale, een handige tool om de synchronisatie tussen het brein, lichaam en de omgeving in kaart brengt. Maar nog belangrijker, dit model toont ook direct aan, waar winst te behalen valt.

Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken.

Module Neurofeedback & coaching

Het maken van een gedragsanalyse


Is ADHD een aandachtstoornis?
Datum: 02-02-2022 Categorie:

#breinfeitjes
Is ADHD een aandachtstoornis?

Is ADHD een aandachtstoornis of beginnen de problemen een laag dieper in de toren van cognitieve functies?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) betekent in het Nederlands een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Als we kritisch kijken, starten de problemen al een laag dieper in de toren van cognitieve functies: op de laag van alertheid. Bij een goede alertheid, draait het brein ‘stationair’. Zo kun je ieder moment opschakelen naar selectieve aandacht. Want voor (selectieve) aandacht heb je snellere hersenactivatie nodig. Als de fundering van de piramide niet goed is, ervaar je ook problemen op de bovenliggende lagen.

Daarbij zorgt een goed alertheid voor remming in het brein. Je kunt niet alleen opschakelen naar (selectieve) aandacht bij een taak. Je kunt vanaf die laag ook even terugschakelen om na te denken. Met remming in het brein kun je ‘eerst denken en dan doen’.

Piramide van cognitieve functies

Bij ADHD draait het brein niet stationair op de laag van alertheid, maar is er een vertraging, versnelling of een combinatie van deze twee zichtbaar in een EEG-meting.

Onderzoek toont aan dat de hersenen anders functioneren bij ADHD. Dit wordt niet door de omgeving veroorzaakt. Het brein is intrinsiek anders geactiveerd. Bij mensen met de diagnose ADHD draait het brein niet stationair op de laag van alertheid, maar is er een vertraging, versnelling of een combinatie van deze twee zichtbaar in een EEG-meting.

Je kunt dan ook drie typen ADHD onderscheiden in een EEG:

 • Type 1 overwegend onoplettend: vertraging van de alertheid.
 • Type 2 overwegend hypergedrag en/of impulsief: versnelling van de alertheid.
 • Type 3: combinatie onoplettend en/of impulsief: zowel vertraging als versnelling op de laag van alertheid.

ADHD en neurofeedback

Met neurofeedback starten we op de laag van alertheid met het trainen van de hersenen. Het is belangrijk dat het brein eerst goed ‘stationair’ loopt. Dit doen we door de ongewenste breintoestand te verlagen. Pas daarna starten we een tweede ronde om de (selectieve) aandacht te verhogen. Deze wetenschappelijk onderbouwde trainingstechniek voor de hersenen heeft dezelfde werking als medicatie: je vertraagt of versnelt de hersenactiviteit, afhankelijk van het type ADHD. Met langdurig resultaat, dankzij het leerproces van de hersenen.

Meer weten? Download het gratis boek

In het boek Neurofeedback als behandelmethodiek wordt de breinwerking bij ADHD uitgelegd. Ook vind je een uitgebreide omschrijving van de piramide van cognitieve functies.

Neuro-academy voor ADHD-coaches

Begeleid je jongeren en/of volwassenen met ADHD en wil je een stapje verder gaan dan de geijkte coachingstechnieken, dan is de vierdaagse neuro-academy interessant voor jou.

Moeite met dubbeltaken?
Datum: 02-02-2022 Categorie:

#breinfeitjes Moeite met dubbeltaken?

Een kind met een slechte fijne motoriek én ook nog flinke concentratieproblemen, heeft mogelijk maar één probleem. Als de hersenen niet goed kunnen focussen verlopen allerlei taken minder goed. Zie het maar als een PC die te weinig werkgeheugen heeft om complexe programma’s goed uit te voeren. De programma’s lopen uiteindelijk wel maar niet soepeltjes. Een oplossing kan zijn om een taak die veel focus kost te vervangen door een simpelere taak. Bijvoorbeeld in plaats van schrijven het dictee typen op de computer. De concentratie op het dictee kan daardoor verbeteren. Of je kiest ervoor om te schrijven in een stille ruimte zonder andere leerlingen of afleiding. De leerling kan zich dan op één taak focussen die dan goed gebeurt in plaats van twee taken half.

Wil je weten hoe ons brein de cognitieve functies beïnvloedt? Download het gratis boek Neurofeedback als behandelmethodiek.

 1. selectieve aandacht (concentratie)
 2. langdurige focus
 3. dubbeltaken

Moeite met dubbeltaken


Bepaalt de grootte van het brein de intelligentie?
Datum: 01-31-2022 Categorie:

#breinfeitjes

Heeft de grootte van het brein invloed op de intelligentie? Niet als het aan de eencellige ligt, zij vertonen zelfs intelligent gedrag zonder hersenen! Ze kunnen in hun eentje prima overleven door de strategie van scannen en reageren. Ergens in de evolutie zijn eencelligen samengevoegd tot multicellulaire organismen. We weten inmiddels dat dit waarschijnlijk onder druk van de voedselschaarste of andere omgevingsfactoren is gebeurd. Onder bepaalde omstandigheden kunnen samenwerkende cellen beter overleven.

Als het aantal cellen dat samenklontert toeneemt, wordt het communiceren over langere afstanden moeilijker. Want bij gevaar of voedsel moet ook de achterkant van het organisme worden aangestuurd. Na allerlei evolutionaire processen heeft de natuur uiteindelijk een oplossing gevonden voor dit communicatieprobleem: zenuwcellen. Deze cellen zijn in eerste instantie ontstaan om over een langere afstand binnen een organisme te kunnen communiceren.

A. Eencellige B. Organisme met klompje als brein C. Zenuwcellen

Zie bovenstaand figuur. Cellen kunnen goed met elkaar communiceren via celwanden als ze dicht genoeg bij elkaar liggen (A), maar zodra de afstand groter wordt moeten zenuwcellen de afstand overbruggen. De eerste grotere levensvormen kregen een zenuwstelsel met een klomp als hersenen (B), zodat ook de staart de juiste richting op kon bewegen bij gevaar of voedsel. Vandaag de dag verbinden zenuwcellen (C) alle uiteinden van het menselijk lichaam. Zo geeft het brein een signaal als een ledemaat pijn voelt en weggetrokken moet worden.

Hersenen sturen spieren aan

De hersenen zijn dus vooral geëvolueerd om het hele lichaam te laten reageren op veranderingen in de omgeving. De hersenen scannen de omgeving continue en willen het liefst het verrassingseffect minimaliseren. Als tijdens het scannen iets onverwachts gebeurt in de omgeving (verrassing!), dienen de hersenen direct te reageren. Op deze manier zorgt beweging voor de juiste reactie en het bijbehorende gedrag. De hersenen zorgen daardoor voor een betere overlevingskans van een soort in de natuur. Dit geldt voor alle soorten van groot tot klein.

De grootte van het brein bepaalt niet de intelligentie

Hoe groter het organisme, hoe groter de hersenen.

Hoe groter het organisme, hoe groter de hersenen. Dit heeft te maken met de grootte en het aantal spiervezels dat moet worden aangestuurd. Een blauwe vinvis heeft daarom grotere hersenen dan de mens maar dat betekent nog niet dat hij intelligenter is (figuur: hersenen mens en walvis). Bij de mens is een bijzonder deel van de hersenen verder geëvolueerd: de neocortex bij het voorhoofd. Hierdoor ontwikkelden we taal en cultuur om beter als groep te functioneren. Dit deel van het brein is bij mensen wel veel groter dan bij welk ander dier dan ook.

Meer weten?

Meer weten over hoe ons brein het gedrag beïnvloedt? Download het gratis boek Neurofeedback als behandelmethodiek.


ADHD: druk en vol hoofd door langzame hersenactiviteit?
Datum: 01-31-2022 Categorie:

#breinfeitjes
Druk en vol hoofd bij ADHD

Het klink tegenstrijdig maar bij ADHD veroorzaakt onderactivatie in het brein, het gevoel van een druk en vol hoofd. Bij ADHD zien we een vertraging van de breinactivatie. Er zijn dan grote langzame hersengolven aanwezig in grote gebieden van het brein. Alle informatie uit deze hersengebieden wordt gecombineerd en met elkaar geassocieerd. Daarom zien we vaak antwoorden op toetsen die nooit in de antwoordenboekjes hebben gestaan. De leerlingen geven een eigen draai aan de vraagstelling en denken buiten de geijkte kaders.

Als je je extreem concentreert laten je hersenen kleine, snelle golfjes zien in het EEG. Dit betekent dat er specifieke informatie wordt verwerkt. Net als een zaklamp die schijnt op een klein gedeelte van alle informatie die je kunt waarnemen. De rest van de informatie kun je inhiberen, oftewel negeren. Dit geeft rust in het hoofd.

Druk en vol hoofd bij ADHD

Concentratie is inzoomen met kleinere hersengolfjes. Creativiteit is uitzoomen, zo krijgen ideeën de ruimte.

Af en toe is het ook handig om uit te zoomen zodat je meer overzicht hebt. Op dat moment synchroniseren grotere gebieden in het brein en zien we grote, langzamere golven in het EEG. Je zou kunnen zeggen dat je dan creatiever bent. Je ziet immers meer mogelijkheden voor het oplossen van een probleem.

Je zoomt ook uit als je bewust de omgeving waarneemt. We kennen allemaal het fenomeen dat je geconcentreerd aan een opdracht werkt en gewoon niet verder komt. Je staat even op om een kopje koffie te halen en tijdens het lopen krijg je een ingeving. Je bent plotseling creatief en kunt verdergaan met de opdracht omdat je de concentratie even losliet.

Meer weten? Download het gratis boek

In het boek Neurofeedback als behandelmethodiek wordt de breinwerking bij ADHD uitgelegd.

Neuro-academy voor ADHD-coaches

Begeleid je jongeren en/of volwassenen met ADHD en wil je een stapje verder gaan dan de geijkte coachingstechnieken, dan is de vierdaagse neuro-academy interessant voor jou.