Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Aanvragen STAP-scholingsbudget vóór maandag 3 juli 2023 voor nieuwe opleiding met startdatum vanaf 1 augustus 2023

De beroepsopleiding komt in aanmerking voor 1.000 euro subsidie van de overheid voor het volgen van een studie. Iedereen kan jaarlijks het scholingsbudget aanvragen (voor iedereen vanaf 18 jaar tot AOW-leeftijd, zie specificaties onderaan).

Als je het budget niet krijgt toegewezen, zit je nergens aan vast. Je staat pas ingeschreven na goedkeuring van het UWV.

STAP-aanmeldformulier opleiding trainer Neurofeedback

STAP-aanmeldformulier invullen.

Stappenplan

1. Je vult het STAP-aanmeldformulier in. Je ontvangt een email met als bijlage een pdf.

2. We melden je vooraanmelding aan bij het UWV, dan sta je alvast in het systeem.

3. Maandag 3 juli 2023 om 10:00 uur kun je  het STAP-aanmeldformulier (pdf) uploaden op de site van het UWV. Dit formulier heb je eerder als pdf ontvangen in de mail.

Tip: zet om 9:00 uur op maandag 3 juli een laptop en/of tablet aan op wifi en een mobiel op het G-netwerk.

Belangrijk: maandag 3 juli 2023 vóór 10:00 uur

Zorg dat je maandag 3 juli 2023 ruim op tijd (9:00 uur) naar https://www.stapuwv.nl/ gaat. Houd rekening met een wachttijd van maximaal 2 uur. De vorige rondes bleek: hoe vroeger je op de pagina was, hoe hoger jouw plek in de wachtrij. We weten niet of dit deze keer weer het geval is, maar zet voor de zekerheid de pagina op tijd open en sluit of vernieuw je browser daarna niet meer. Er zijn slechts een beperkt aantal STAP-budgetten beschikbaar (OP = OP).

1. Sla jouw STAP-aanmeldbewijs op op een plek op waar je hem snel terugvindt op je computer.

2. Zorg dat je jouw DigiD inloggegevens bij de hand hebt.

3. Houd je studentnummer / klantnummer (zie email en pdf) bij de hand.

3. Ga maandag 3 juli 2023 om 09:00 uur naar https://www.stapuwv.nl/
-> aanvragen stap-budget (inloggen DigiD)

 

Heb je alles ingevuld en de aanvraag ingediend? Dan krijgt je spoedig te horen of u voor STAP-budget in aanmerking komt. UWV maakt het geld over naar de opleider. Je krijgt dus zelf geen geld op je rekening. Pas na akkoord van het UWV is de aanmelding definitief. Je hoeft je dus niet aan te melden via mijn site.

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van STAP-budget? Bel dan naar het UWV 088 – 898 22 02 van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur. (Er wordt gevraagd naar je 9-cijferig BSN-nummer als je belt.)

Je komt in aanmerking voor STAP-budget als je:
• dit kalenderjaar nog geen STAP-budget heeft gekregen;
• ouder bent dan 18 jaar;
• geen AOW ontvangt;
• volksverzekerd bent. Heeft u in de afgelopen 24 maanden minstens zes maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad? Dan bent u verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. De periode van zes maanden wordt geteld vanaf drie maanden voor de maand waarin u STAP budget heeft aangevraagd.

Succes en misschien tot ziens.
Ik ben bereikbaar via 06-24435545 of contact@brainmarker.com
Agnes Oosterveen